Free Worldwide Shipping
Top

Terms


Order Confirmation
By accepting these terms and conditions, and upon confirmation of the customer's order, a written and binding agreement is entered into between the customer and MaxReneWatches.com. Once an order is completed on MaxReneWatches.com, the customer will automatically receive a confirmation of the purchase. In case of errors or omissions in the order MaxReneWatches.com reserves the right NOT to send the product to the customer, and thus cancel the order.

Age Restriction
If the customer is under 18, permission must be obtained from a parent or other person of authority.

Payment
MaxReneWatches.com accepts Dankort, Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit, og Maestro. If payment is by debit or credit card, the customer must enter all the necessary information on the card and, in the case of a transaction with 3D Secure, the security code. All information is sent securely to MaxReneWatches.com using SSL (Secure Socket Layer) through an encrypted connection. This prevents any unknown and unauthorised sources from accessing customer information. MaxReneWatches.com does not store customer credit card information after completing the transaction. 

The payment will not be withdrawn from the debit or credit card before the order has been shipped from our warehouse and the customer has been informed on this.

We offer free shipping worldwide, and all prices include Danish VAT. MaxReneWatches.com reserves the right to change prices at any time. On MaxReneWatches.com prices are shown in the following currencies: Danish Kroner (DKK), U.S. Dollars (USD), Hong Kong Dollars (HKD) and Euro (EUR).

Local levies
Please note that local import duties vary by country and region (outside EU) These taxes are to be paid by the customer.

VAT exempt purchases (for customers outside of the EU):
We offer tax free purchases on orders from Non-EU countries. VAT will be removed automatically in the checkout process when the shipping country is selected.

Warranty
All products from MaxReneWatches.com comes with a 3 year manufacturing warranty, which covers manufacturing defects on the watch itself. The warranty does not apply to improper treatment including water damage, accidental damage such as bumps and breakages. The guarantee is also invalid when clock maintenance, repairs or strap changes are carried out by a third party, who is not authorised by MaxReneWatches.com. For warranty claims please contact customer service at support@maxrenewatches.com.

Privacy
MaxReneWatches.com treats customer information with the utmost respect and integrity. No information will be disclosed to third parties.

Cookies
MaxReneWatches.com collects information about customer behaviour on the website with the use of cookies.. A cookie is a small text file placed on the client computer's hard drive which track the customers behaviour. Cookies are used to personalise the customer's online experience on MaxReneWatches.com. Cookies are reliable files that can execute program code, cannot transmit viruses and cannot be used to gather information about the customers internet use on external sites. MaxReneWatches.com does not use cookies to collect or store personal information. The customer may choose not to accept cookies. Most Internet browsers allow you to delete or block cookies and to ask for the customer's consent before a cookie is stored. Managing cookies is in the web browser’s preferences. Please note that if the customer does not wish to use cookies when visiting MaxReneWatches.com, it may have an impact on the buying experience. MaxReneWatches.com uses cookies to keep the customer's shopping cart updated and cookies are also required to execute a checkout.

MaxReneWatches.com uses the following cookies
MaxReneWatches.com use cookies for the following general purposes: user functionality, statistics, sales and advertising. The functional cookies are used to ensure that MaxReneWatches.com works as intended, which amongst other things, allows customers to be able to add items to the cart, complete a purchase etc. No personal information is stored and cookies are automatically deleted when the browser is closed. We use services from Google (Google Analytics) to collect web statistics. Cookies from these providers offer the ability to see which pages are visited, traffic referrals etc. This information is used to measure and improve the customer experience as well as analysing up on sales and advertising campaigns.

Company Information
www.MaxReneWatches.com is the official online shop for “Max Rene”. The company is governed by Danish law and registered in Denmark at:

MaxReneWatches
CVR: 45724352
Tandal 18, 9380 Vestbjerg

Tel: 40 55 12 12
Mail: support@MaxReneWatches.comOrdrebekræftelse
Ved at acceptere disse vilkår og betingelser, og efter bekræftelse af kundens ordre, indgås en skriftlig og bindende aftale mellem kunden og MaxReneWatches.com. Når en ordre er afsluttet på MaxReneWatches.com, vil kunden automatisk modtage en bekræftelse af købet. 

I tilfælde af fejl i denne ordreproces forbeholder MaxReneWatches.com sig ret til ikke at sende varen til kunden, og dermed annullere ordren.

Aldersbegrænsning
Hvis kunden er under 18 år, skal tilladelse indhentes fra forældre eller en anden myndig person.

Betaling
MaxReneWatches.com accepterer Dankort, Visa, VisaDankort, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Debit, og Maestro. Hvis betalingen er med betalingskort eller kreditkort, skal kunden indtaste alle de nødvendige kortoplysninger samt sikkerhedskoden i tilfælde af en transaktion med 3D Secure. Alle oplysninger er sikkert sendt til MaxReneWatches.com, som benytter SSL (Secure Socket Layer) via en krypteret forbindelse. Dette forhindrer eventuelle ukendte og uautoriserede kilder fra at få adgang til kundeoplysninger. MaxReneWatches.com gemmer ikke kundernes kreditkortoplysninger efter endt transaktion. 

MaxReneWatches.com hæver først pengene fra betalingskortet, når ordren er afsendt fra vores lager og kunden er informeret om dette.

Vi tilbyder gratis forsendelse over hele verden, og alle priser er inkl. dansk moms. MaxReneWatches.com forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. 

På MaxReneWatches.com priserne er vist i følgende valutaer: Danske kroner (DKK), US Dollars (USD), Hong Kong Dollars (HKD) og Euro (EUR).

Lokale afgifter
Bemærk venligst, at de lokale importafgifter varierer fra land til land og region (uden EU) Disse skatter skal betales af kunden.

Moms fritaget køb (for kunder uden for EU):
Vi tilbyder skattefrie køb på ordrer fra ikke-EU-lande. Moms vil automatisk blive fjernet i købsprocessen når shipping land er valgt.

Garanti
Alle produkter fra MaxReneWatches.com leveres med en 3 års produktionsgaranti, som dækker fabrikationsfejl på selve uret. Garantien gælder ikke for produkter som har været udsat for uregelmæssig behandling, såsom vandskader samt hændelige skader ved uheld.

Garantien er ugyldig, når vedligeholdelse, reparation eller ændringer af ur eller rem udføres af en tredjepart, som ikke er godkendt af MaxReneWatches.com. 

For garantikrav kontakt venligst vores kundeservice på support@maxrenewatches.com.

Fortrolighed
MaxReneWatches.com behandler kundeoplysninger med den største respekt og integritet. Ingen oplysninger vil blive videregivet til tredjepart.

Cookies
MaxReneWatches.com indsamler oplysninger om kundernes adfærd på hjemmesiden ved brug af cookies. En cookie er en lille tekstfil placeres på klientens computers harddisk, der sporer kundernes adfærd. Cookies bruges til at personliggøre kundens online oplevelse på MaxReneWatches.com. Cookies er pålidelige filer, som gennem programkoden, som ikke kan overføre virus og kan ikke bruges til at indsamle oplysninger om brug på kundernes eksterne webtrafik. MaxReneWatches.com bruger ikke cookies til at indsamle eller opbevare personlige oplysninger. Kunden kan vælge ikke at acceptere cookies. De fleste internetbrowsere giver dig mulighed for at slette eller blokere cookies. Her er ligeledes mulighed for at bede om kundens samtykke før der gemmes en cookie. 

Håndtering af cookies er i web browserens indstillinger. 
Du skal være hjertelig velkommen til at spørge support@maxrenewatches.com for hjælp. Bemærk, at hvis kunden ikke ønsker at bruge cookies, når besøger MaxReneWatches.com, kan det have en indvirkning på købsoplevelse. MaxReneWatches.com bruger cookies til at holde kundens indkøbskurv opdateret og cookies er også nødvendigt i forhold til udføre salget.

MaxReneWatches.com bruger følgende cookies
MaxReneWatches.com anvender cookies til følgende generelle formål: brugervenlighed funktionalitet, statistik, salg og reklame. De funktionelle cookies bruges til at sikre, at MaxReneWatches.com fungerer efter hensigten, hvilket blandt andet gør det muligt for kunderne at være i stand til at tilføje punkter til vognen, udfylde et køb etc. 
Ingen personlige oplysninger bliver gemt og cookies slettes automatisk, når browseren er lukket. Vi bruger tjenester fra Google (Google Analytics) til at indsamle webstatistik. Cookies fra disse udbydere tilbyder muligheden for at se, hvilke sider der besøges, trafik henvisninger etc. Disse oplysninger bruges til at måle og forbedre kundeoplevelsen samt analysere salg og reklamekampagner.

Information om virksomheden
www.MaxReneWatches.com er den officielle online shop for "Max Rene". Selskabet er underlagt dansk lovgivning og registreret i Danmark:

MaxReneWatches
CVR: 45724352
Tandal 18, 9380 Vestbjerg

Tlf: 40 55 12 12
Mail: support@MaxReneWatches.com


Your cart is currently empty. Add to Cart